شقشقیه نام یکی از خطبه های سیاسی اعتقادی اخلاقی وتاریخی امیرالمومنین حضرت علی علیه السلام می باشد

شقشقیه